Zeknova

PESCH - motorsport - Obchodní podmínky

Platební podmínky

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Nebude-li požadované zboží na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu, kterou je povinen zaplatit dle dohodnutých podmínek. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku, a to i v případě částečného plnění. Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží . Zboží zůstává majetkem firmy PESCH Motorsport s.r.o.až do úplného zaplacení fakturované částky včetně případných úroků z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení. Převzetím zboží odběratel potvrzuje, že souhlasí s uvedenými ustanovením.

 

Dodací podmínky

Prodávající dodá kupujícímu zboží během dohodnuté lhůty .Při přebírání zásilky musí kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména a podpisem. Rozvoz zboží pro nás ve většině případů zajišťuje Česká pošta
Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo určení. Při převzetí zásilky zboží doporučujeme zkontrolovat kompletnost zásilky nebo její případné mechanické poškození. Pokud bude zboží poškozené přepravou, je nutné sepsat škodový protokol a reklamovat u přepravce . Pokud bude zásilka nekompletní nebo obsahuje jiné, než objednané zboží, kontaktujte nás.

 

Dodací lhůty

Veškeré zboží je na objendávku zadává se do výroby po objednání, doručujeme do 10-14 dní po Čr. Po Evropě je nutno počítat s prodlením při přepravě 5-7 dní . Při objemných zásilkách do zámoří jede balík lodí a doba přepravy může být 2-3 měsíce. Pokud by měla být dodací doba delší, budeme Vás informovat.

 

Vlastnická práva ke zboží a odpovědnost za vady

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží dle této kupní smlouvy řádné vyrovnání i všech předchozích finančních závazků.
Prodávající zůstává vlastníkem předmětu dodávky až do splnění všech nároků, které vyplývají z kupní smlouvy vůči kupujícímu. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn zakázat kupujícímu užívání předmětu dodávky a má právo na jeho navrácení.
V případě, že je kupující ve zpoždění s plněním svých závazků vůči prodávajícímu, nesmí kupující s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit apod.).

PESCH

Adresa společnosti

PESCH Motorsport s.r.o.
P. Bezruče 32
Braňany 435 22

+420 777 22 99 76

www.pesch.cz
info@pesch.cz

Důležité informace

Obchodní podmínky
Reklamační řád
Jak nakupovat

Foxlea Design

V nákupním košíku máte:

0 položek za 0,- Kč

Přejít k pokladně

PřihlášeníRegistrace

e-shop

VÝROBA A PRODEJ
LAMINÁTOVÝCH AUTODÍLŮ
PRO MOTORSPORT